• biuro@finansus.waw.pl
 • Tel: +48 22 350-79-49

 

Kadry i płace

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Doradzamy w zakresie wyboru dogodnej formy zatrudnienia pracowników. Sporządzamy listy płac i rozliczenia podatkowe, prowadzimy akta pracownicze i inne dokumenty kadrowe.
W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Przygotowywanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło i in. umów cywilno-prawnych, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu i in.
 • Sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami, pasków wynagrodzeń oraz kart wynagrodzeń.
 • Rozliczanie oraz sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (miesięcznych oraz rocznych).
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym (wyliczanie należnych składek oraz zaliczek na podatek, sporządzanie i przekazywanie deklaracji do urzędów i in.).
 • Sporządzanie wniosków i deklaracji PFRON.
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń BHP.
 • Opracowanie regulaminów pracy, wynagradzania i in.
 • Bieżące informowanie o wysokości zaliczek na podatki i składek ZUS jakie należy zapłacić za dany okres.
 • Przygotowywanie wniosków i pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę dla obcokrajowców.
 • Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia wg ustalonych procedur.