• biuro@finansus.waw.pl
  • Tel: +48 22 350-79-49

 

Nasze pozostałe Usługi

  • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.
  • Sporządzenie raportów finansowych i informacji podatkowych wg uzgodnionych z klientem wzorców (miesięcznych oraz rocznych).
  • Opracowywanie wniosków kredytowych i leasingowych.
  • Sporządzanie analiz finansowych przedsiębiorstwa.
  • Prowadzenie ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo
  • Obsługa kontroli przeprowadzanych przez instytucje państwowe
  • Pomoc w rozliczaniu dotacji.
  • Inne doraźne usługi z wybranych czynności księgowych w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Profesjonalizm

Spełnienie wymagań formalno-prawnych, kierunkowe wykształcenie, odpowiedni poziom wiedzy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji merytorycznych, rzetelność prowadzonych działań. Wieloletnie doświadczenie zawodowe ze współpracy z podmiotami gospodarczymi o różnych profilach działalności oraz różnorodnej strukturze prawnej.

Punktualność

Niezawodność i terminowość w realizacji zadań, szybki dostęp do informacji. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Bezpieczeństwo

Zrozumienie potrzeb klienta, wsparcie i pomoc. Stosowanie nowoczesnych metod zabezpieczania oraz transmisji danych. Niezbędne procedury w celu ochrony przekazanych nam przez klientów danych.

Dostępność

Elastyczność we współpracy z klientami, dopasowanie formy przekazywania dokumentów do potrzeb i możliwości klientów, szybki dostęp do informacji zarządczych.