Rozliczenia pracownicze

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Doradzamy w zakresie wyboru dogodnej formy zatrudnienia pracowników. Sporządzamy listy płac i rozliczenia podatkowe, prowadzimy akta pracownicze i inne dokumenty kadrowe. 

Profesjonalizm

Spełnienie wymagań formalno-prawnych, kierunkowe wykształcenie, odpowiedni poziom wiedzy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji merytorycznych, rzetelność prowadzonych działań.

Elastyczność

Dopasowanie formy przekazywania dokumentów do potrzeb i możliwości klientów, szybki dostęp do informacji zarządczych.

Punktualność

Niezawodność i terminowość w realizacji zadań. Współpracując z naszym biurem rachunkowym możesz mieć pewność, że nie przekroczysz żadnych ważnych terminów.

Bezpieczeństwo

Stosowanie nowoczesnych metod zabezpieczania oraz transmisji danych. Niezbędne procedury w celu ochrony danych klientów. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Prowadzenie akt osobowych pracowników.

Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu i inych.

Sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami, pasków wynagrodzeń oraz kart wynagrodzeń.

Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS.

Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS i US (wyliczanie należnych składek oraz zaliczek na podatek, sporządzanie i przekazywanie deklaracji do urzędów).

Sporządzanie wniosków i deklaracji PFRON.

Opracowanie regulaminów pracy, wynagradzania i innych.

Bieżące informowanie o wysokości zaliczek na podatek i składek ZUS, jakie należy zapłacić za dany okres.

Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia wg ustalonych procedur.

„Do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof.” –  Albert Einstein

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 22 350 79 49

ul. Stanisława Lentza 10
02-956 Warszawa