Prowadzenie księgowości

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej podmiotów o różnych profilach działalności gospodarczej (spółki kapitałowe, osobowe, jednoosobowe działalności gospodarcze) oraz fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji.

Profesjonalizm

Spełnienie wymagań formalno-prawnych, kierunkowe wykształcenie, odpowiedni poziom wiedzy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji merytorycznych, rzetelność prowadzonych działań.

Elastyczność

Dopasowanie formy przekazywania dokumentów do potrzeb i możliwości klientów, szybki dostęp do informacji zarządczych.

Punktualność

Niezawodność i terminowość w realizacji zadań. Współpracując z naszym biurem rachunkowym możesz mieć pewność, że nie przekroczysz żadnych ważnych terminów.

Bezpieczeństwo

Stosowanie nowoczesnych metod zabezpieczania oraz transmisji danych. Niezbędne procedury w celu ochrony danych klientów. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Ewidencja Ryczałtowa

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów.
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczych.
 • Prowadzenie rejestrów oraz deklaracji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług.
 • Obsługa i rozliczenia pracowników oraz właścicieli.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.
 • Przygotowanie dla właścicieli wszelkiego rodzaju sprawozdań wewnętrznych wg ustalonych procedur.

Księga Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczych.
 • Prowadzenie rejestrów oraz deklaracji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług.
 • Obsługa i rozliczenia pracowników oraz właścicieli.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.
 • Przygotowanie dla właścicieli wszelkiego rodzaju sprawozdań wewnętrznych wg ustalonych procedur.

Księgi Handlowe

 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie wymaganych przepisami ewidencji księgowych.
 • Przygotowywanie oraz modyfikowanie planu kont i polityki rachunkowości.
 • Kwalifikowanie dowodów księgowych, określanie sposobu ich ujęcia w księgach oraz kontrola poprawności dokonywanych zapisów zdarzeń.
 • Przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań.
 • Obsługa i rozliczenia pracowników.
 • Bieżący monitoring rozliczeń klienta z kontrahentami i urzędami.
 • Opracowywanie instrukcji i regulaminów oraz dokumentacji wymaganej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Sporządzanie Sprawozdań i Zeznań Podatkowych

Przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów  i dla Zarządu / Właścicieli sprawozdań i deklaracji (miesięcznych oraz rocznych), takich jak: pliki JPK, deklaracje VAT, CIT, PIT, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale.

 

Reprezentacja klienta przed urzędami

Rozliczenia zobowiązań publiczno-prawnych oraz reprezentacja klienta przed urzędami.

Sprawozdania i Ewidencje Dodatkowe

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, rejestrów podatku od towarów i usług i innych ewidencji pomocniczych.

Sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP i innych.

Wypełnianie deklaracji i druków urzędowych.

Przygotowywanie i składanie dokumentów związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS-ie.

„Zasada nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy. Zasada nr 2. – nigdy nie zapominaj o zasadzie nr 1.”   Warren Buffett

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 22 350 79 49

ul. Stanisława Lentza 10
02-956 Warszawa